Thống kê đầu đuôi XSMB - Thống kê đầu đuôi loto Miền Bắc

Hôm nay: Thứ ba, ngày 06/06/2023
Thống kê đầu loto xổ số Miền Bắc trong vòng 10 lần từ 06/06/2023
Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
06-06-2023 2 lần4 lần3 lần4 lần2 lần3 lần3 lần3 lần1 lần2 lần
05-06-2023 1 lần1 lần6 lần2 lần4 lần5 lần1 lần2 lần3 lần2 lần
04-06-2023 3 lần2 lần1 lần0 lần2 lần3 lần4 lần4 lần3 lần5 lần
03-06-2023 4 lần1 lần3 lần2 lần7 lần1 lần1 lần3 lần3 lần2 lần
02-06-2023 4 lần3 lần4 lần2 lần1 lần5 lần3 lần2 lần2 lần1 lần
01-06-2023 2 lần3 lần5 lần1 lần2 lần0 lần1 lần6 lần4 lần3 lần
31-05-2023 4 lần3 lần3 lần0 lần2 lần1 lần7 lần2 lần3 lần2 lần
30-05-2023 3 lần1 lần1 lần4 lần2 lần3 lần7 lần1 lần3 lần2 lần
29-05-2023 0 lần2 lần3 lần5 lần6 lần1 lần4 lần2 lần0 lần4 lần
28-05-2023 0 lần2 lần5 lần3 lần1 lần3 lần1 lần5 lần6 lần1 lần
27-05-2023 1 lần3 lần2 lần3 lần6 lần2 lần3 lần3 lần2 lần2 lần
Tổng 24 lần25 lần36 lần26 lần35 lần27 lần35 lần33 lần30 lần26 lần
Thống kê đuôi loto xổ số Miền Bắc trong vòng 10 lần từ 06-06-2023
Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
06-06-2023 3 lần2 lần2 lần2 lần2 lần1 lần3 lần4 lần5 lần3 lần
05-06-2023 4 lần3 lần1 lần2 lần2 lần5 lần2 lần4 lần3 lần1 lần
04-06-2023 6 lần1 lần3 lần4 lần2 lần3 lần2 lần3 lần1 lần2 lần
03-06-2023 3 lần2 lần3 lần3 lần1 lần6 lần3 lần1 lần2 lần3 lần
02-06-2023 1 lần1 lần2 lần5 lần4 lần5 lần2 lần2 lần2 lần3 lần
01-06-2023 2 lần5 lần3 lần1 lần2 lần3 lần0 lần4 lần5 lần2 lần
31-05-2023 1 lần2 lần4 lần3 lần3 lần0 lần5 lần4 lần3 lần2 lần
30-05-2023 7 lần4 lần1 lần2 lần1 lần3 lần2 lần5 lần2 lần0 lần
29-05-2023 0 lần4 lần4 lần2 lần2 lần4 lần2 lần3 lần4 lần2 lần
28-05-2023 3 lần3 lần2 lần2 lần2 lần1 lần3 lần5 lần3 lần3 lần
27-05-2023 1 lần5 lần1 lần2 lần5 lần3 lần2 lần2 lần2 lần4 lần
Tổng 31 lần32 lần26 lần28 lần26 lần34 lần26 lần37 lần32 lần25 lần
Thống kê theo tổng loto
Ngày Tổng 0 Tổng 1 Tổng 2 Tổng 3 Tổng 4 Tổng 5 Tổng 6 Tổng 7 Tổng 8 Tổng 9
06-06-2023 1 lần1 lần2 lần2 lần6 lần0 lần1 lần8 lần3 lần3 lần
05-06-2023 4 lần4 lần5 lần2 lần1 lần2 lần3 lần3 lần1 lần2 lần
04-06-2023 5 lần1 lần5 lần3 lần2 lần3 lần3 lần3 lần1 lần1 lần
03-06-2023 2 lần3 lần4 lần2 lần1 lần4 lần2 lần2 lần6 lần1 lần
02-06-2023 4 lần1 lần2 lần3 lần0 lần3 lần3 lần5 lần3 lần3 lần
01-06-2023 5 lần1 lần2 lần2 lần2 lần1 lần2 lần3 lần4 lần5 lần
31-05-2023 1 lần1 lần3 lần2 lần2 lần5 lần3 lần4 lần5 lần1 lần
30-05-2023 4 lần2 lần1 lần3 lần3 lần5 lần4 lần2 lần2 lần1 lần
29-05-2023 3 lần5 lần1 lần6 lần0 lần2 lần5 lần1 lần3 lần1 lần
28-05-2023 3 lần3 lần3 lần3 lần3 lần3 lần1 lần1 lần3 lần4 lần
27-05-2023 6 lần1 lần2 lần3 lần2 lần0 lần4 lần3 lần2 lần4 lần
Tổng 38 lần23 lần30 lần31 lần22 lần28 lần31 lần35 lần33 lần26 lần
Cầu lô đẹp nhất ngày 07/06/2023
07,70
94,49
24,42
15,51
05,50
83,38
60,06
90,09
01,10
32,23
Cầu đặc biệt đẹp ngày 07/06/2023
71,17
29,92
28,82
03,30
63,36
26,62
74,47
27,72
16,61
46,64
Backtotop
fashionkreyoL fashionkreyoL kreyoLfashion miriamandsean dizhibang cLerkmedic entreeprivee bbqgriLLingshop exoticcoLLisioncenter securityseLLers chinatrustfhc Lundenterprises cheap-computing vishaLprint queens7hotsauce yumusicamp3 izzyroberts-orr euLer-prepa cuLturazoom atLas-rc LinLithgowmiLLroadbid waterLoowoLvesmidgetaaa taimemode-fashionbLog