Bảng đặc biệt tháng XSMB - Thống kê giải đặc biệt XSMB tháng

Hôm nay: Thứ tư, ngày 08/02/2023
THỐNG KÊ ĐẶC BIỆT THÁNG 2 XSMB
Ngày 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
2021 54782 15759 76349 48218 48520 37427 25119 42991 38792 04629 56286 11503 05177 81910 11103 70030 57607 77708 17110 93315 35855 55600 26313 30398
2022 67147 23184 76101 28958 96534 35498 23768 49104 85672 82472 35862 87296 89562 38755 29996 92264 88182 89665 41055 25351 16480 09401 07631 70968 89075
2023 34838 60755 52766 64948 06194 35492 18198
Thống kê chạm XSMB tháng 2
Số Đã về - Đầu Đã về - Đuôi Đã về - Tổng
0 15 lần 13 lần 25 lần
1 6 lần 5 lần 18 lần
2 3 lần 8 lần 13 lần
3 4 lần 3 lần 14 lần
4 3 lần 5 lần 16 lần
5 7 lần 7 lần 10 lần
6 7 lần 4 lần 10 lần
7 4 lần 4 lần 13 lần
8 5 lần 10 lần 12 lần
9 9 lần 4 lần 12 lần

Bảng thống kê giải đặc biệt theo tháng XSMB 2023

Ngày\Tháng T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12
01 16705 34838
02 49265 60755
03 25649 52766
04 75757 64948
05 76191 06194
06 45370 35492
07 39597 18198
08 20040
09 78014
10 81191
11 04942
12 18452
13 60762
14 62940
15 44221
16 48260
17 53363
18 45282
19 62857
20 72859
21
22
23
24
25 52371
26 34164
27 72859
28 87219
29 76479
30 16179
31 30061
Cầu lô đẹp nhất ngày 08/02/2023
05,50
27,72
47,74
17,71
08,80
69,96
42,24
91,19
75,57
94,49
Cầu đặc biệt đẹp ngày 08/02/2023
86,68
16,61
32,23
48,84
35,53
08,80
76,67
47,74
50,05
24,42
Backtotop
fashionkreyoL fashionkreyoL kreyoLfashion miriamandsean dizhibang cLerkmedic entreeprivee bbqgriLLingshop exoticcoLLisioncenter securityseLLers chinatrustfhc Lundenterprises cheap-computing vishaLprint queens7hotsauce yumusicamp3 izzyroberts-orr euLer-prepa cuLturazoom atLas-rc LinLithgowmiLLroadbid waterLoowoLvesmidgetaaa taimemode-fashionbLog